• Integritet och dataskydd
 • Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer högre krav på företags hantering av personuppgifter samt transparens gentemot kunderna gällande detta. Nedan kan du läsa om hur Bra Förlag (Brafö AB, org.nr. 556424-7921) insamlar, bearbetar, använder, lagrar, överför och raderar personuppgifter, varför vi gör det samt hur du går tillväga om du har invändningar.
 • Vilka personuppgifter hanteras av Bra Förlag?
 • Bra Förlag hanterar initialt kundnummer, namn och adresser. Om försäljningsavtal ingås (när och efter en order läggs), insamlas även personnummer, telefonnummer, eventuell e-postadress, viss kreditinformation, order-, faktura- och betalningsinformation. I särskilda fall kan andra uppgifter registreras av oss i kundtjänstsyfte, t.ex. att en kund har problem med sin order och behöver hjälp.

 • Beställning
 • När du skickar in din beställning kommer vi att samla in personnummer för de barn som har sålt jultidningar och beloppen de har sålt för. Vi behöver uppgifterna eftersom vi är skyldiga att rapportera in dem. Om ditt/dina barn säljer våra produkter och skickar in en beställning så kan deras förtjänst bli högst 18 000 kr. Är man två som delar lika på beställningen kan förtjänsten bli högst 9 000 kr per barn, är man tre som delar lika kan förtjänsten bli högst 6 000 kr per barn o.s.v. Har ditt/dina barn inte andra liknande inkomster kommer de därmed inte upp i belopp som gör att de behöver betala inkomstskatt eller deklarera eftersom gränsen för det är 20 431 kr.

  Sammanfattningsvis: Barn som säljer vårt förlags produkter och ej har några andra liknande inkomster behöver alltså inte deklarera eller betala skatt, även om de når den allra högsta premienivån och maximala antalet poäng.

 • Hur insamlar Bra Förlag personuppgifter?
 • Namn och adress införskaffas initialt från Statens personadressregister, SPAR. SPAR är ett offentligt register över alla folkbokförda personer i Sverige med Skatteverket som huvudman. Uppgifterna täcker namn och adresser inom bestämda parametrar och fysiska områden runtom i Sverige. Parametrar och områden fastställs efter analys av föregående års försäljning. Om en person sålt tidigare används föregående års register för att fastställa namn och adress. Ytterligare personuppgifter som personnummer, telefonnummer och e-postadress registreras av målsman själv när hen lägger sin order. Detta sker antingen via vår hemsida eller ordersedel. Ingen är skyldig att lämna dessa uppgifter, men försäljningsavtal kan ej ingås utan dem.

 • Vad används personuppgifterna till?
 • Bra Förlag insamlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utforma och utföra vår tjänst. Målsmans personuppgifter krävs för att ett försäljningsavtal ska vara möjligt, då våra säljare är minderåriga och kräver målsmans samtycke. Målsmans namn, adress och telefonnummer krävs för avisering om leverans samt för mottagande av order. Telefonnummer kan även användas för eventuella kundtjänstärenden eller i marknadsföringssyfte (sms om framtida jultidningsutskick). E-post används för orderbekräftelse, vårt årliga nyhetsbrev samt eventuella kundtjänstärenden. Målsmans personnummer krävs för kreditkontroll, vilken utförs av Alektum Inkasso och fastslår om order skickas mot kredit (faktura) eller mot postförskott (betalas vid leverans). Säljares personnummer och namn krävs då vi måste rapportera in dem. Inför följande säsong analyseras även adresser för att identifiera områden med hög svarsfrekvens.

 • Vem kan se dina personuppgifter?
 • Bra Förlags anställda kan se dina personuppgifter och har därför sekretessavtal. Tredje part som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Bra Förlag, så kallade personuppgiftsbiträden, har avtalad sekretess, krav på hög säkerhetsnivå, och i aktuella fall, krav på radering av personuppgifter efter utförd tjänst. Detta innefattar bl.a. företag som hjälper oss med adressinköp och bearbetning av adresser, lager- och logistikföretag, distributörer, företag som erhåller IT-tjänster och återförsäljare som i särskilda fall anlitas för att leverera en beställd vara direkt till kund. Om betalning för order uteblir kan personuppgifter överföras till inkassobolag eller myndigheter. Dina uppgifter skickas aldrig vidare till tredje part som ej är involverad i vår jultidningsverksamhet. Vi säljer aldrig dina uppgifter.

 • Hur lagras personuppgifter och hur länge?
 • Personuppgifter lagras i bl.a. register, databaser och i särskilda fall e-postsystem. Fysiska dokument som ordersedlar arkiveras och låses in. När uppgifter inte är nödvändiga att spara raderas eller destrueras dem. Tidsperiod beror på typ av uppgift. Exempelvis lagras personuppgifter kopplade till slutförda order i minst 7 år enligt bokföringslagen medan personuppgifter till personer som ej lagt order raderas efter avslutad jultidningssäsong.

 • Dina rättigheter
 • Du har rätt att begära utdrag på de personuppgifter vi besitter, begränsad behandling av dina uppgifter, rättelse om vi besitter felaktiga uppgifter samt radering av uppgifter. Begäran skickas per post till vårt kontor alternativt per mejl, se kontaktuppgifter nedan. Efter mottagen begäran prövas ärendet av Bra Förlag för att bedöma huruvida begäran ska beviljas. Svar skickas till din folkbokföringsadress inom en månad efter mottagen begäran. Vid överklagan var god återkom till Bra Förlag. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), vilka är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

 • Hur gör jag om jag ej önskar ta emot reklam från Bra Förlag?
 • Personer som ej önskar ta emot vår reklam kan spärra sig mot direktreklam hos vår adresskälla Statens personadressregister, SPAR. Man kan spärra sig på SPARs hemsida: www.statenspersonadressregister.se